alt

स्थानको आधारमा खोज्नुहोस्

जोशीपुर गाउँपालिका

अध्यक्ष

पार्टी उम्मेदवार भोट
alt रामकृष्ण चौधरी विजयी ३४३२
alt चन्द्रप्रकाश चौधरी २०५४
alt प्रेमलाल चौधरी १३७२
alt भक्ति थारु १५४६
alt भीमबहादुर बम १३७४
alt विरुप्रसाद चौधरी २७४१
alt शिलरैना चौधरी १५१
alt अमर बहादुर बोहरा

उपाध्यक्ष

पार्टी उम्मेदवार भोट
alt गीता कठरिया विजयी ३७६८
alt किरन चौधरी ३४८९
alt गोमादेबी आचार्य १५५३
alt ईन्द्रादेबी कुवर १६८६
alt आशा देबी चौधरी ९०८
alt सीतल चौधरी ७७६
alt बीरमा दमाई -

© नेपाल न्युज नेटवर्क इन्टरनेसनल प्रालिद्बारा प्रकाशित | सर्वाधिकार सुरक्षित - 2017 All rights reserved. Site by: SoftNEP