प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन - २०७९

मत परिणाम

प्रदेशहरुमा दलहरुको मत परिणाम

प्रतिनिधिसभा समानुपातिक

लिङ्ग रिपोर्ट

प्रतिनिधिसभा

प्रदेशसभा

विजयी पार्टी रिपोर्ट

प्रतिनिधिसभा

प्रदेशसभा

-->

प्रतिनिधिसभा विजयी पार्टी

प्रतिनिधिसभा विजयी पार्टी

प्रतिनिधिसभा विजयी पार्टी

प्रतिनिधिसभा विजयी पार्टी

चुनावी खबर