Annapurna Post
Annapurna Post

उम्मेदवारहरू

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह)
३२०८०
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
२८४१३
नेपाली काँग्रेस
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
२७४१२
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
२७२१०
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाली काँग्रेस
२६२७५
नेपाली काँग्रेस
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
२३१२०
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
२३००४
नेपाली काँग्रेस
२२९५४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
२२६६३
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
२१८७१
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाली काँग्रेस
२१३९२
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
२०३१८
नेपाली काँग्रेस
१९७५७
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
१९५३४
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह)