Annapurna Post
Annapurna Post

उम्मेदवारहरू

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह)
३४१५१
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
२५१२०
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह)
२३७२७
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२२८१९
नेपाली काँग्रेस
२०१८३
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
२००१६
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
१८२९७
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
१७४४५
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
१६७१८
नेपाली काँग्रेस
१४७०६
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह)
१४३७१
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
१३०३९
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)(एकल चुनाव चिन्ह)
११९५९
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
११२९२
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
१०७१०
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)