Annapurna Post
Annapurna Post

उम्मेदवार परिचय

खम बहादुर गर्बुजा

म्याग्दी/प्रतिनिधिसभा सदस्य

नेपाली काँग्रेस

प्रतिनिधिसभा सदस्य

५७

२४०२१

पुरुष

अन्य विवरण: